Tel. (8 5) 212-69-75
Mob. tel. 8-615-45450
El. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įmonių dokumentų vertimas

Verčiame visus įmonių dokumentus – sutartis, pasiūlymus bendradarbiauti, komercinius susitarimus, reklaminę medžiagą ir visus kitus įmonės vidaus darbo dokumentus.

Vertėjai, versdami įmonės dokumentus, atsižvelgia į visus įmonės reikalavimus ir pageidavimus atliekam vertimo turiniui ir formai.