Tel. (8 5) 212-69-75
Mob. tel. 8-615-45450
El. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Teisinių dokumentų vertimas

Verčiame Dalyvaujančių byloje asmenų procesinius dokumentus – ieškinius, prašymus, pareiškimus, priešieškinius, atsiliepimus į ieškinius ar priešieškinius, dublikus (ieškovo atsiliepimus į atsakovo pareikštą atsiliepimą), triplikus (atsakovo atsiliepimus į dubliką), atskirusius, apeliacinius ir kasacinius skundus ir atsiliepimus į šiuos skundus, kitus dokumentus, kuriuose rašytinio proceso metu pareikšti dalyvaujančių byloje asmenų prašymai, reikalavimai, atsikirtimai ar paaiškinimai.

Teismo procesinius dokumentus - sprendimus, įsakymus, nutartis, nutarimus, nuosprendžius, rezoliucijas, teismo posėdžio protokolus, šaukimus, pranešimus ir kitus dokumentus.

Verčiame įstatymus, kodeksus, nutarimus, įsakymus, dekretus, projektus, taisykles, ataskaitas, chartijas, deklaracijas, įstatus, įsakus, strategijas, susitarimus, sutartis, pataisas, pasiūlymus, protokolus, potvarkius, programas, normatyvus, notas, konvencijas, memorandumus, raštus, teikimus, veiksmų planus ir visus kitus teisinius dokumentus.

Verčiame konstitucinės, civilinės, darbo, baudžiamosios, administracinės, komercinės, ES, tarptautinės bei kitų teisės šakų, pošakių ir jų institutų teisės aktus ir teisės normas.

Verčiant sudėtingus teisinius dokumentus į pagalbą pasitelkiame teisės specialistus, nes dažnai vienodai ar panašiai skambantys teisiniai terminai skirtingose valstybėse turi skirtingas prasmes ir turinį.